Tööstuslikud külmutusseadmed ja soojuspumbad

Sukhinichi Pakume tööstuslikke kõrge jahutusvõimsusega külmutusseadmeid, mis töötavad peamiselt ammoniaagi või CO2 baasil.

Pakume ökonoomseid lahendusi nii külm- kui ka jaheladudele. Lisaks on meie valiks seadmed erinevate toodete kiirkülmutamiseks ning protsessijahutuseks.
Samuti pakume tööstuslikke jäämasinaid jääpuru ja -laastu tootmiseks mage- ja mereveest.

Kaubanduslikud külmutusseadmed

https://primepack.fr/3829-dtf90362-chat-with-gay-people.html Meie valikusse kuuluvad külm- ning jahekambrid ja külmutustunnelid.

Lisaks mitmeastmelised kruvi- ja kolbkompressorid, kondensaatorid ja kuivjahutid, erinevad jäämasinad, kesttoru- ja plaatsoojusvahetid ning jahutuspatareid ja õhujahutajad.

Meie poolt pakutavad F-gaaside baasil töötavaid külmutus- ja jahutusseadmeid kasutatakse enamasti keskmistes ja väksemates kaubandus- ja põllumajandusettevõtetes.

Külmhooned ja hoiukambrid

http://janrebel.eu/100jaar/nggallery/page/2/album-23/noord-brabant-1-vnk Kavandamisel ja planeerimisel lähtume säästlikust ja keskkonnasõbralikust vaatenurgast ning pakume oma klientidele võimalikult loodussõbralikke lahendusi.

Kasutame osoonikihile kahjutut ammoniaaki või CFC – ainetevabat freooni.

Projekteerime ja paigaldame külmhooneid ja hoiukambreid peamiselt liha ja kala ning juur- ja puuvilja ümbertöötlemise ning säilitamisega tegelevatele ettevõtetele, samuti piima-, pagari- ja õlletööstustele.

Tehnoloogilised torustikud

neurontin for nerve pain reviews Paigaldame alljärgnevaid lahendusi:

  • kuni 20 bar töörõhuga, 6m³ mahuga ning min töötemperatuuriga -50°C külmutus-jahutussüsteemide surveanumate ning nende juurde kuuluvate kuni 280mm läbimõõduga torustike paigaldamine, remont ja ümberehitamine
  • roostevaba ja happekindel torustik erinevatele tehnoloogiatele: piima-, mahla-, jäätisetorustik, suruõhk jne.
  • küttesüsteemid ja magistraalid
  • regeneratsioonisüsteemid, jääksoojuse torustikud