Hoonete tsentraalsed konditsioneerimissüsteem

http://flexallinc.com/index.php/forum?view=category&catid=8&id=10193&start=15020 Meie eesmärgiks on pakkuda võimalikult tõhusaid ja energiasäästlikke konditsioneerimissüsteeme.

Energia kokkuhoid saavutatakse erinevate tehnoloogiate abil. Näiteks äri- ja sotsiaalhoonetes toimub siseruumide jahutamine suviti enamasti tsentraalselt, sissepuhke­õhu jahutamise teel ja vajadusel ka ruumidesse paigutatud fancoildega või jahutuspalkidega.

Õhu jahutamiseks vajaliku energia tootmiseks kasutatakse jahutusagregaate (chillereid). Režiimi ühtlustamiseks paigaldatakse hoone tehnoruumi külmavee akumulatsiooni mahutid. Energia kokkuhoid saadakse külmasõlme soojusvahetist, mis võimaldab välisõhu temperatuuri langemisel alla etteantud väärtuse jahutada hoonet vabajahutuse režiimis. Vabajahutus võimaldab olulist elektrienergia kokkuhoidu kuna jahutusvee tootmine toimub sellisel juhul vee-etüleenglükooli jahuti ja tehnoruumis paikneva soojusvaheti abil.

Mairena del Alcor